") som tillhandahålls av tredje part för att behandla sådana finansiella transaktioner-Actionfigurer


Om någon bestämmelse i dessa Regler och Villkor bedöms vara olaglig eller ogenomdrivbar

Omvärldstrender 2020: Ny omvärldsrapport presenteras idag

nyhet Idag presenterar Svensk Försäkring årets omvärldsrapport. Rapporten innehåller en analys av den ekonomiska och politiska utvecklingen. Den behandlar även frågor som rör reglering och tillsyn, välfärd och digitalisering.
inklusive upphovsrätt
sanktioner och uppsägning
i någon programvara eller någon av tjänsterna som tillhandahålls av oss
om det är ett fel i ett spel eller dess interoperabilitet

Replik: Sjukvårdsförsäkringar avlastar skattefinansierad vård

debatt Replik DN Debatt 6/12. Försäkringen avlastar den skattefinansierade vården, fyller ut tid hos privata utförare som landstingen väljer att inte köpa upp och håller sjukfrånvaron i samhället nere, skriver Eva Erlandsson, Svensk försäkring.

Ny branschvägledning om penningtvättsregelverket

(var och en av ovanstående är en
nyhet Simpt – Svenska institutet mot penningtvätt – har publicerat ytterligare branschvägledning om regelverket mot penningtvätt och terrorismfinansiering. Bakom Simpt står Svensk Försäkring och sex andra branschorganisationer.
EC Online Dispute Resolution
eller för några åtgärder som vidtagits på grundval av informationen på den

25 000 anmälda skador efter bränder i bostäder

press Närmare 25 000 brandskador i bostäder har anmälts till försäkringsbolagen under det senaste året. Under 2018 betalade försäkringsbranschen ut över 1,7 miljarder kronor i ersättning för denna typ av skador. En tredjedel av bränderna orsakas av olika former av elfel.
För övriga klagomål vänligen kontakta
eller för några åtgärder som vidtagits på grundval av informationen på den

Global sjö- och transportkonferens i Stockholm 2020

nyhet Svensk Försäkring är värd och arrangör för International Union of Marine Insurances världsomspännande konferens 13-16 september 2020.
partners och serviceleverantörer till fullo och hålla oss skadeslösa för alla kostnader