Det är en annan sak som skapar bra förutsättningar för företag som sysslar med spel-Actionfigurer


förlust eller korruption av data
kan du skicka ditt klagomål till EU-kommissionens Online Dispute Resolution (ODR) webbplats

Så här fungerar en sjukvårdsförsäkring

brott mot garanti eller på annat sätt) nyhet Det är många som har frågor eller funderingar kring hur sjukvårdsförsäkringen fungerar till exempel i relation till den offentligfinansierade vården. Här svarar vi på de vanligaste frågorna.

Omvärldstrender 2020: Ny omvärldsrapport presenteras idag

nyhet Idag presenterar Svensk Försäkring årets omvärldsrapport. Rapporten innehåller en analys av den ekonomiska och politiska utvecklingen. Den behandlar även frågor som rör reglering och tillsyn, välfärd och digitalisering.
tjänstemäns eller konsulters rykte
Du får inte missbruka något fel eller någon ofullständighet på webbplatsen
ska alla insatser som görs under sådan felfunktion ogiltigförklaras
handelsnamn och/eller domännamn som tillhör Casumo och/eller dess företag och/eller licensgivare

Replik: Sjukvårdsförsäkringar avlastar skattefinansierad vård

debatt Replik DN Debatt 6/12. Försäkringen avlastar den skattefinansierade vården, fyller ut tid hos privata utförare som landstingen väljer att inte köpa upp och håller sjukfrånvaron i samhället nere, skriver Eva Erlandsson, Svensk försäkring.

Ny branschvägledning om penningtvättsregelverket

inklusive din åtkomst till webbplatsen
nyhet Simpt – Svenska institutet mot penningtvätt – har publicerat ytterligare branschvägledning om regelverket mot penningtvätt och terrorismfinansiering. Bakom Simpt står Svensk Försäkring och sex andra branschorganisationer.
handelsnamn och/eller domännamn som tillhör Casumo och/eller dess företag och/eller licensgivare
Om du inte vill acceptera sådan tredje parts Regler och Villkor

25 000 anmälda skador efter bränder i bostäder

press Närmare 25 000 brandskador i bostäder har anmälts till försäkringsbolagen under det senaste året. Under 2018 betalade försäkringsbranschen ut över 1,7 miljarder kronor i ersättning för denna typ av skador. En tredjedel av bränderna orsakas av olika former av elfel.
tjänstemäns eller konsulters rykte
Spelaren ska hållas rimligt informerad om utvecklingen av deras klagomål

Global sjö- och transportkonferens i Stockholm 2020

nyhet Svensk Försäkring är värd och arrangör för International Union of Marine Insurances världsomspännande konferens 13-16 september 2020.
varumärken för tjänster