Du kan göra betalningar och uttag precis som vanligt medan du är inloggad via appen-Diecast & Vehicles


we may perform a search with an authorised third-party to verify your identity
we are dependent on the customer providing us with complete and correct information

Så här fungerar en sjukvårdsförsäkring

and the customer shall forfeit all his winnings nyhet Det är många som har frågor eller funderingar kring hur sjukvårdsförsäkringen fungerar till exempel i relation till den offentligfinansierade vården. Här svarar vi på de vanligaste frågorna.

Omvärldstrender 2020: Ny omvärldsrapport presenteras idag

nyhet Idag presenterar Svensk Försäkring årets omvärldsrapport. Rapporten innehåller en analys av den ekonomiska och politiska utvecklingen. Den behandlar även frågor som rör reglering och tillsyn, välfärd och digitalisering.
4 If deposits effected are not used for the sole purpose of gaming or wagering and
15 A player has the right to close their account
bank account or e-wallet account held in the customer’s own name
No bonus given to the superfluous Bethard Account(s) will be reallocated

Replik: Sjukvårdsförsäkringar avlastar skattefinansierad vård

debatt Replik DN Debatt 6/12. Försäkringen avlastar den skattefinansierade vården, fyller ut tid hos privata utförare som landstingen väljer att inte köpa upp och håller sjukfrånvaron i samhället nere, skriver Eva Erlandsson, Svensk försäkring.

Ny branschvägledning om penningtvättsregelverket

without derogating from the generality of any other indemnity contained herein
nyhet Simpt – Svenska institutet mot penningtvätt – har publicerat ytterligare branschvägledning om regelverket mot penningtvätt och terrorismfinansiering. Bakom Simpt står Svensk Försäkring och sex andra branschorganisationer.
2 Bethard warrants and represents
all bets will be void in the aftermath

25 000 anmälda skador efter bränder i bostäder

press Närmare 25 000 brandskador i bostäder har anmälts till försäkringsbolagen under det senaste året. Under 2018 betalade försäkringsbranschen ut över 1,7 miljarder kronor i ersättning för denna typ av skador. En tredjedel av bränderna orsakas av olika former av elfel.
the customer is obligated to repay the amount erroneously received
If this is discovered

Global sjö- och transportkonferens i Stockholm 2020

nyhet Svensk Försäkring är värd och arrangör för International Union of Marine Insurances världsomspännande konferens 13-16 september 2020.
Should we have reasonable suspicions that any of our customers has opened multiple accounts with us