En majoritet av Lunds politiker vill att Hedda-gymnasiet byggs på Svanetomten.-Actionfigurer


Regler och villkor för tennis gäller där så är tillämpligt

Omvärldstrender 2020: Ny omvärldsrapport presenteras idag

nyhet Idag presenterar Svensk Försäkring årets omvärldsrapport. Rapporten innehåller en analys av den ekonomiska och politiska utvecklingen. Den behandlar även frågor som rör reglering och tillsyn, välfärd och digitalisering.
I sådana fall kommer dessa att betraktas som giltiga
Alla spel som refererar till sammanlagda resultat i turneringar (t
Allmänna cricketregler
Regler gällande specifika sporter/kategorier

Replik: Sjukvårdsförsäkringar avlastar skattefinansierad vård

debatt Replik DN Debatt 6/12. Försäkringen avlastar den skattefinansierade vården, fyller ut tid hos privata utförare som landstingen väljer att inte köpa upp och håller sjukfrånvaron i samhället nere, skriver Eva Erlandsson, Svensk försäkring.

Ny branschvägledning om penningtvättsregelverket

Alla andra erbjudanden som rimligtvis skulle kunna avgöras (t
nyhet Simpt – Svenska institutet mot penningtvätt – har publicerat ytterligare branschvägledning om regelverket mot penningtvätt och terrorismfinansiering. Bakom Simpt står Svensk Försäkring och sex andra branschorganisationer.
För en fullständig lista över Regler och villkor för Superscore
För att "handicap"-

25 000 anmälda skador efter bränder i bostäder

press Närmare 25 000 brandskador i bostäder har anmälts till försäkringsbolagen under det senaste året. Under 2018 betalade försäkringsbranschen ut över 1,7 miljarder kronor i ersättning för denna typ av skador. En tredjedel av bränderna orsakas av olika former av elfel.
finalskedet av evenemanget är tidsbegränsat
Se exempel från tennisavsnittet som referens

Global sjö- och transportkonferens i Stockholm 2020

nyhet Svensk Försäkring är värd och arrangör för International Union of Marine Insurances världsomspännande konferens 13-16 september 2020.
Spel är ogiltiga om Over inte har slutförts och om inte ett resultat redan har fastställts