Östermalmshallen och skenande slutnotor-Diecast & Vehicles


Spelkund kan begära uttag från spelkonto till det bankkonto

Omvärldstrender 2020: Ny omvärldsrapport presenteras idag

nyhet Idag presenterar Svensk Försäkring årets omvärldsrapport. Rapporten innehåller en analys av den ekonomiska och politiska utvecklingen. Den behandlar även frågor som rör reglering och tillsyn, välfärd och digitalisering.
meddelanden som mottagits eller transaktioner som ingåtts genom Speltjänsten;
publiceras på Speltjänsten
sätt kan uppfattas som stötande
Operatören kan ge en varning angående överträdelsen

Replik: Sjukvårdsförsäkringar avlastar skattefinansierad vård

debatt Replik DN Debatt 6/12. Försäkringen avlastar den skattefinansierade vården, fyller ut tid hos privata utförare som landstingen väljer att inte köpa upp och håller sjukfrånvaron i samhället nere, skriver Eva Erlandsson, Svensk försäkring.
Skickar meddelanden för annat syfte än personlig kommunikation
data eller annan ekonomisk förlust med anledning av:

25 000 anmälda skador efter bränder i bostäder

press Närmare 25 000 brandskador i bostäder har anmälts till försäkringsbolagen under det senaste året. Under 2018 betalade försäkringsbranschen ut över 1,7 miljarder kronor i ersättning för denna typ av skador. En tredjedel av bränderna orsakas av olika former av elfel.
annan kontoinformation eller annan privat
försening eller utebliven möjlighet att använda Speltjänsten

Global sjö- och transportkonferens i Stockholm 2020

nyhet Svensk Försäkring är värd och arrangör för International Union of Marine Insurances världsomspännande konferens 13-16 september 2020.
godkänner eller förhandsgranskar Innehållet som Spelkunderna sprider på Chattjänsten