Museer som går politikens ärenden-TV- och filmkaraktärsleksaker


Alla spel på deltagare som inte fullföljer anses vara förlorade spel

Omvärldstrender 2020: Ny omvärldsrapport presenteras idag

nyhet Idag presenterar Svensk Försäkring årets omvärldsrapport. Rapporten innehåller en analys av den ekonomiska och politiska utvecklingen. Den behandlar även frågor som rör reglering och tillsyn, välfärd och digitalisering.
EP) kommer att avstämmas på det EP-pris som antagits
Avdrag av odds på återstående greyhounds görs enligt följande:
beaktande accepterade normer för vadhållning
Om bransch-Starting Price (SP) finns

Replik: Sjukvårdsförsäkringar avlastar skattefinansierad vård

debatt Replik DN Debatt 6/12. Försäkringen avlastar den skattefinansierade vården, fyller ut tid hos privata utförare som landstingen väljer att inte köpa upp och håller sjukfrånvaron i samhället nere, skriver Eva Erlandsson, Svensk försäkring.

Ny branschvägledning om penningtvättsregelverket

Board Prices (BP) eller Industry Prices (IP) visas oftast ungefär 5 minuter före loppets start
nyhet Simpt – Svenska institutet mot penningtvätt – har publicerat ytterligare branschvägledning om regelverket mot penningtvätt och terrorismfinansiering. Bakom Simpt står Svensk Försäkring och sex andra branschorganisationer.
Om bransch-Starting Price (SP) finns
Greyhound med lägst odds i SP anses vara "Unnamed Favourite"

25 000 anmälda skador efter bränder i bostäder

press Närmare 25 000 brandskador i bostäder har anmälts till försäkringsbolagen under det senaste året. Under 2018 betalade försäkringsbranschen ut över 1,7 miljarder kronor i ersättning för denna typ av skador. En tredjedel av bränderna orsakas av olika former av elfel.
EP) kommer att avstämmas på det EP-pris som antagits
Generella regler (gäller för alla distansspel)

Global sjö- och transportkonferens i Stockholm 2020

nyhet Svensk Försäkring är värd och arrangör för International Union of Marine Insurances världsomspännande konferens 13-16 september 2020.
inklusive eventuella ändringar efter slutgiltiga frågor och protester från steward